• Tekst Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 5 november 2018

  Tekst Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 5 november 2018 Lees verder

 • Nieuwsbericht VVD-fractie september 2018

  Zonneparken Ureterp, Project Snippergroen & Inkoop- en aanbestedingsbeleid Lees verder

 • Geen belasting op zonnepanelen in Opsterland

  Schriftelijke vragen over de mogelijke belasting op zonnepanelen in Opsterland. Lees verder

 • Nieuws uit de VVD-fractie Juli 2018

  Nieuws uit de VVD-fractie Juli 2018 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD-fractie Juni 2018

  Nieuws uit de VVD-fractie Juni 2018 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD-fractie Mei 2018

  Nieuws uit de VVD-fractie Mei 2018 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD-fractie, april 2018

  Nieuws uit de VVD-fractie, april 2018 Lees verder

 • VVD Opsterland ledenbrief

  Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. , blijft de VVD-fractie in Opsterland zijn 2 zetels in de raad behouden. Lees verder

 • De tien punten van de VVD Opsterland

  Het is nog maar een paar dagen tot aan de verkiezingen, om u te helpen in het maken van een juiste keuze hebben wij ons programma nog eens kort samengevat in 10 punten met een kleine toelichting. Lees verder

 • Woningbouw Bakkeveen

  De VVD Opsterland maakt zich zorgen over de woningbouw in Bakkeveen. Bakkeveen is door Opsterland van woondorp naar centrumdorp opgewaardeerd en volgens VVD raadslid Rinse Haisma (woonachtig in Bakkeveen) betekent dit dat er ook ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw moeten zijn. Lees verder

 • Nieuws van het VVD Campagneteam Opsterland februari 2018

  Nieuws van het VVD Campagneteam Opsterland februari 2018 Lees verder

 • Kandidaten lijst gemeenteraadsverkiezing 2018

  Kandidaten lijst gemeenteraadsverkiezing 2018 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD fractie - 14-11-2017

  Nieuws uit de VVD fractie - 14-11-2017 Lees verder

 • Algemene beschouwingen op de begroting van 2018

  Afgelopen maandag (6-11-2017) presenteerde het college van de gemeente Opsterland haar begroting voor 2018. De VVD fractie heeft naast dat ze haar mening over de begroting heeft laten horen ook terug gekeken naar het afgelopen jaar. Lees hier de algemene beschouwingen van de VVD fractie op de begroting van 2018. Lees verder

 • Nieuws uit de VVD fractie - 9-10-2017

  Nieuws uit de VVD fractie - 9-10-2017 Lees verder

 • Interview Eduward Post in de SA

  © Willy Wilpstra

  Eduward Post (23) is inmiddels een klein jaar actief in de gemeentepolitiek. De Gordykster is lid van de steunfractie van de Opsterlandse VVD. Hij heeft met zijn politieke activiteiten een belangrijk doel: mensen helpen. Lees verder

 • Nieuws uit de VVD fractie - 21-07-2017

  Nieuws uit de VVD fractie - 21-07-2017 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD fractie - 03-07-2017

  Nieuws uit de VVD fractie - 03-07-2017 Lees verder

 • Nieuws uit de VVD fractie april 2017

 • Nieuws uit de VVD-fractie 21-03-2017

  Nieuws uit de VVD-fractie 21-03-2017 • Na een periode van fysieke ongemakken heb ik het stokje weer over kunnen nemen van mijn tijdelijke vervanger Rinse Haisma. Zoals eerder al was afgesproken zou Nikita Brameijer door drukke werkzaamheden haar raadslidmaatschap beëindigen. Voor haar is Rinse Haisma nu weer definitief weer terug in de raad. Nikita bedankt voor de samenwerking en welkom Rinse in de raad. • Op de agenda van de raadsvergadering van 20-03-’17, stond het raadsvoorstel voor ecologisch bermbeheer in de gemeente Opsterland. Vorig jaar hadden VVD en CDA , middels een motie aangedrongen op beter bermbeheer. Door bezuinigingen waren er verruigde en verkeeronveilige bermen ontstaan. Omdat bermen in een gemeente ook iets zeggen over de gemeente en voor recreatie en toerisme een visitekaartje kunnen zijn, heeft de VVD-fractie ingestemd met het regelmatig kleppelen/maaien en afvoeren van gras in de bermen . • De VVD-fractie heeft met een motie getracht te voorkomen dat bij de inrichting van nieuwbouw op Mooi Loevestein er uitritten zouden komen op De Fontein. Met een kleine wijziging de inrichting had dit kunnen worden voorkomen en had dit recht gedaan aan toezeggingen en afspraken aan eigenaren aan de Fontein. Wederom vindt de VVD-fractie dat er geen of te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van individuele burgers. De VVD-fractie vindt dat andere partijen steeds vaker als rechter tegen de burger opereren en niet als advocaat zoals een volksvertegenwoordiger zou moeten zijn ! De VVD-motie kreeg alleen steun van BAS, FNP en Opsterlanders. • De VVD-fractie heeft ingestemd met een motie die oproept om meer duidelijkheid in het proces van herstructurering van Caparis, vooral nu vier gemeente dreigden om alvast de winstgevende tak van “groenonderhoud” uit Caparis te halen. Trage besluitvorming geven maar weer eens aan de samenwerking middels een “Gemeenschappelijke Regeling” ( GR) on-democraties en weinig flexibel is. • De VVD-fractie had bezwaren tegen een motie van OB en PvdA die opriep om meer inspanning om uitkeringsgerechtigden en nieuwe Nederlanders , te werk te stellen bij sportverenigingen en andere non-profit organisaties. Ten eerste moet het college zich maar meer inspannen om meer werkgelegenheid te creëren , met echte banen ,zoals is vastgelegd in de nota Econmisch Beleidsplan . Bovendien zijn er vorig jaar al afspraken gemaakt voor re-integratie ( Work First) en zou de motie van OB en PvdA leiden tot meer onduidelijkheid en bureaucratie. Namens de VVD-fractie , Fv. Hielke de Vries Lees verder