Verkiezingsprogramma van VVD Opsterland voor 2022-2026

Beste inwoners van Opsterland,

 

Hierbij treft u het verkiezingsprogramma van VVD Opsterland aan voor de jaren 2022-2026.


Dit programma is tot stand gekomen door een team van betrokken Opsterlandse VVD-leden die input hebben gegeven én opgehaald bij onze ondernemers en inwoners. Door te luisteren en door mee te verwerken wat u belangrijk vindt en trots op bent.


Dankzij uw hulp ligt hier het VVD-verkiezingsprogramma waarmee we laten zien welke oplossingen wij bieden voor de uitdagingen in onze mooie gemeente Opsterland.  

 

Met vriendelijke groet,

VVD Opsterland