Terugblik raadsvergadering April/Mei 2022

Nieuws uit de VVD-fractie

April en Mei 2022


- In de maanden januari, februari en maart heeft het VVD-campagneteam een intensieve campagne gevoerd met een enthousiaste inzet van de kandidaten. Het thema in de campagne was ‘Opsterland blijft goed wordt beter‘.

- De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart leverden de VVD in Opsterland twee zetels op voor de raadsperiode 2022-2026 en we zijn blij en trots op het vertrouwen dat we van vele kiezers hebben gekregen. Op 30 maart zijn Wanda Geertsma en Hielke de Vries beëdigd als raadslid voor de VVD.

- Vervolgens hebben we een informerend gesprek gevoerd met de informateur dhr. Theunis Piersma, we hebben daarin doorgegeven welke punten wat ons betreft belangrijk zijn voor een nieuw coalitieakkoord. Het advies van informateur dhr. Theunis Piersma is geworden om de vorige combinatie van OB , PvdA , CU aan te vullen met verkiezingswinnaar FNP.

- In de raadsvergadering in mei hebben we als VVD-fractie ingestemd met een verbouwing en verduurzaming van het voormalig Groene Kruisgebouw in Gorredijk om het geschikt te maken voor een locatie voor de Voedselbank plus een aantal appartementen voor mensen die een tijdelijke huisvesting nodig hebben.

De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het demissionaire college over een Brandbrief van de BHS\Singelland. Het gaat over de abominabele toestand van de huisvesting die de continuïteit van de vestiging in gevaar kan brengen. We vinden dat er binnenkort een integrale locatie-visie moet komen voor Gorredijk voor de locaties BHS/Singelland en de Skans.

- De VVD-fractie is mede indiener van een aangenomen motie waarin het demissionaire college wordt verzocht om de doelgroep van (werkende) inwoners met een laag inkomen te vergroten die in aanmerking komen voor een door het kabinet beschikbaar gestelde middelen om de Energiearmoede te bestrijden.


De VVD-fractie

Wanda Geertsma en Hielke de Vries