Terugblik raadsvergadering Maart 2022

Nieuws uit de VVD fractie 

Maart 2022- In de raadsvergadering van 7 maart heeft de VVD fractie mondelinge vragen aan het college gesteld over de betrokkenheid van het college bij het initiatief van de Skâns om drie locatie opties uit te werken. Wij vragen ons af wanneer de raad hierover een besluit kan nemen en nog belangrijker, wanneer worden de gebruikers van de Skans hierover worden geïnformeerd. 


- Met de steun van de VVD-fractie was er een nipte meerderheid voor het definitief maken van tweerichtingenverkeer in de Hoofdstraat in Gorredijk. De parkeerproblemen op de Brouwerswal zullen in een later stadium worden opgepakt.


- De VVD-fractie heeft ingestemd met het routeplan van het college om zo snel als mogelijk een nieuwe sporthal op Kortezwaag te realiseren. Wel is er grote zorg bij de VVD-fractie of het strakke routeplan wel te realiseren is. Wij zullen er in ieder geval als VVD boven op zitten om te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een (ver)nieuwde sporthal wordt gerealiseerd!


- De VVD-fractie heeft tegen een verkenning van het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf gestemd. De VVD-fractie ziet meer kansen voor kleine samenwerkingen in een straat, wijk of dorp om opwek, opslag en gebruik van zon, wind en groengas via slimme schakelunits op elkaar af te stemmen. De financiële voordelen komen dan direct bij de huishoudens terecht. Een gemeentelijk energiebedrijf in een BV-vorm is log, kost heel ambtelijke inzet zo vinden wij. 


- Dit was de laatste raadsvergadering van deze raad omdat op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Na de installatie van de nieuwe raad zullen er weer coalitieonderhandelingen nodig zijn voor de vorming van een nieuw college. De VVD Opsterland heeft alle vertrouwen in een goede uitslag bij de verkiezingen!


De VVD-fractie

Wanda Geertsma en Hielke de Vries