Terugblik raadsvergadering Februari 2022

Nieuws uit de VVD-fractie - februari 2022

 

·       De VVD-campagne team is het begin van het jaar ‘aan het buurten in Opsterland. We gaan langs bij onze inwoners en ondernemers. We horen veel positieve dingen, maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Elke keer doen we kort verslag op onze facebook site.

 

·       Fractievoorzitter Wanda Geertsma heeft in de oriënterende en besluitvormende raadsvergadering haar uiterste best gedaan om het voorstel van de mienskip voor Kortezwaag met een positief besluit door de raad te krijgen. Een initiatiefgroep uit Gorredijk kwam met een voorstel om na de investering in vernieuwbouw sporthal, een periode van 30 jaar lang het onderhoud en exploitatie voor hun rekening te nemen. De VVD-fractie had alle voor en tegens goed afgewogen en daarbij ook onderzocht wat als de gemeente zelf zou investeren in vernieuwbouw. De conclusie voor ons was dat wanneer er voldoende go-or-no go momenten in het verdere proces waren en de gemeente mede kon bepalen wie de exploitant kon worden, er grote voordelen zijn om voor het stichtingsmodel te kiezen. De raadsvergadering op 14 februari was voor de initiatiefgroep in Gorredijk teleurstellend toen bleek dat vooral de coalitiepartijen afhaakten om het voorgestelde stichtingsmodel te omarmen. Het streven om meer kansen en ruimte te geven voor burgerinitiatieven bleek neen holle frase.

 

·       De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de afnemende formatieplaatsen bij de regiopolitie en of daarmee het veiligheidsgevoel van onze inwoners ook onder druk komt te staan. 

·       De VVD-fractie beluisterde in Beetsterzwaag klachten over bedreigingen en een gevoel van onveiligheid van inwoners rondom de Talant-vestiging in Beetsterzwaag. Ook hier hebben we schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.


Namens de VVD-fractie

Wanda Geertsma en Hielke de Vries