VVD stemt vóór het mienskip-initiatief van Kortezwaag

Gisteren zette een meerderheid van de gemeenteraad een streep door het mienskips-initiatief voor Kortezwaag. We hebben als VVD samen met de FNP tot op het laatst geprobeerd het college en de partijen op andere gedachten te brengen. Want vanaf het begin hebben we als VVD met een positieve blik naar het initiatief van de groep betrokken G'dyksters gekeken, we waren en zijn er heilig van overtuigd dat zij met hun kennis, ervaring en enthousiasme snel en goed een prachtig nieuw Kortezwaag zouden hebben neergezet, waar we als Gorredijk e.o. weer jaren met veel plezier konden sporten. Helaas stopt het initiatief van de mienskip hier en mag de gemeente het, zoals ze zo graag willen, weer zelf gaan doen vanaf het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Hieronder onze bijdrage in het debat over het mienskipsinitiatief voor Kortezwaag.

Vandaag debatteren we met elkaar als raad over het projectvoorstel van de initiatiefgroep voor Kortezwaag, maar helaas ligt de uitkomst al vast. En daar zijn we als VVD echt teleurgesteld in. Want het is niet de uitkomst die wij als VVD willen, maar ook niet hoe wij met de mienskip om willen gaan en past het niet bij hoe wij als VVD ons voor Opsterland willen inzetten en hoe wij politiek willen bedrijven. 

 

Ik wil beginnen met een paar zinnen uit het coalitieakkoord, hoofdstuk modern besturen, pagina 6:

 

In dialoog met  de  samenleving  staan  we  open  voor  nieuwe  vormen  van  samenwerking  met  de gemeenschap.  Wij durven  te vertrouwen  op  de  kracht,  de  bevlogenheid  en  het  leiderschap  van  mensen  zelf  om  samen  aan oplossingen  te  werken.  Om boven  zichzelf  uit  te  stijgen.  De gemeente  faciliteert  die  goede  plannen: soms  met geld,  soms  met  kennis  maar  vooral  met  trots  op  een  samenleving  die  de  handen  uit  de mouwen wil  steken  om  onze  gemeente  nog mooier en beter te  maken!  Zo maken van we van zeggenschap  in  Opsterland  een  grondrecht! 

 

Mooie woorden toen, maar holle frasen vandaag. Want in plaats van durven te vertrouwen op de kracht van mensen zelf, is er eigenlijk alleen vanuit wantrouwen een sterke focus geweest op de risico’s van het project. Trots op een samenleving die de handen uit de mouwen wil steken? Wij hebben het niet terug kunnen lezen in het raadsvoorstel en tot slot de uitsmijter van het coalitieakkoord: we maken van zeggenschap in Opsterland een grondrecht. Ook dat herkennen we niet, het ging er juist om zoveel mogelijk grip en zeggenschap van de gemeente te behouden.

 

Totaal in tegenstelling met de mooie woorden uit het coalitieakkoord en totaal anders dan hoe wij als VVD kijken naar de rol van de gemeente en hoe je de kracht van de mienskip kunt inzetten voor de mienskip, omdat wij geloven dat je als je samen ergens aan werkt dat het resultaat dan beter wordt. Omdat wij geloven dat je als gemeente niet altijd beschikt over de beste en kennis en het niet per definitie beter weet dan de eigen betrokken inwoners van een dorp.

 

En natuurlijk, ook wij realiseren ons dat we met het projectvoorstel van de mienskip een nieuwe weg inslaan, waardoor je niet alles van te voren weet en kunt duiden. Maar voor ons staat voorop dat als je oprecht met elkaar hetzelfde maatschappelijke doel wilt bereiken en je echt de intentie hebt omdat met elkaar te doen, je bij tegenslag er altijd met elkaar uit zult komen, omdat je dat ene doel voor ogen houdt en denkt vanuit vertrouwen in elkaar.  

 

Deze grondhouding, hebben we niet alleen bij het college gemist voorzitter, we misten het ook bij een groot aantal fracties in de raad. Want hoeveel van u heeft echt vanuit een open houding zonder aannames naar de initiatiefnemers geluisterd? Wij kregen het gevoel dat de standpunten twee weken, of wellicht zelfs eerder, al waren ingenomen en afgelopen vrijdag toen we de motie van de coalitiepartijen ontvingen kwam de aap uit de mouw. Dat is niet hoe wij als VVD politiek willen bedrijven. We zullen daar later nog op ingaan als de motie is toegelicht.

 

Maar desondanks voorzitter, dienen we toch vandaag samen met de FNP een amendement in, waarbij we onze steun uitspreken voor het voorstel van de initiatiefgroep en motiveren waarom wij vinden dat zij aan de slag moeten voor Kortezwaag. Omdat wij vinden dat dat het beste besluit is dat we voor onze inwoners en ondernemers in Gorredijk en Opsterland kunnen nemen.