Terugblik raadsvergadering November 2021

Nieuws uit de VVD-fractie - November 2021


Enkele punten die extra aandacht hebben gekregen van de VVD-fractie tijdens de Begroting 2022 gemeente Opsterland :

·       De hardwerkende ondernemers in Opsterland hebben een moeilijke tijd achter de rug ivm de coronacrisis. De boerenstand heeft te maken met grote vraagstukken om hun bedrijven toekomstbestendig te krijgen en toch ervoor te kunnen zorgen dat de voedselvoorzienig gegarandeerd blijft. Ondernemers en boeren kunnen met hun innovatieve kracht een belangrijke bijdrage leveren om de klimaatdoelen te realiseren.

·       Bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet wil de VVD-fractie  voorkomen dat er  onnodige regels en vergunningen extra belemmeringen opleveren.

·       De dienstverlening van de gemeente voor ondernemers moet verbeteren.

·       Dat meer uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie kan verrichten temeer dat er een groot tekort is aan mensen op de arbeidsmarkt.

·       Gezien het grote woningtekort moeten woningbouw-initiatieven sneller gerealiseerd worden in Opsterland.

·       Een ‘spoorboekje’ moet woningbouw-initiatieven uit de dorpen helpen om adequaat en succesvol te kunnen laten zijn.

·       Dat er een inventarisatie komt van ‘rotte kiezen’ in de dorpen waar de gemeente mogelijk kan helpen om hier (ver)nieuwbouw  van woningen of bedrijfsruimte mogelijk te maken.

·       De VVD-fractie heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van overgebleven Coronagelden voor hogere dorpsbudgetten.

·       Een motie van de VVD-fractie kreeg unanieme steun om de het budget voor de Rekenkamer commissie met de jaarlijkse indexering te verhogen.De VVD-fractie

Wanda Geertsma

Hielke de Vries