Terugblik raadsvergadering Oktober 2021

Nieuws uit de VVD-fractie - Oktober 20211

·       Op de vergadering van de VVD ZuidOostFriesland hebben de aanwezige leden uit de gemeente Opsterland het verkiezingsprogramma en de groslijst  voor de gemeenteraadsvergadering van 16 maart ’21 goedgekeurd en vastgesteld. 

·       De raad heeft  mevr. Afke Zijlstra benoemd als tijdelijk griffier ivm gezondheidsklachten van griffier Thomas Oosterhaven.

·       De VVD-fractie had bij het vaststellen van de APV een amendement ingediend om een artikel te schrappen waarin de rechthebbende verplicht wordt er voor te zorgen dat vee de weg niet kan bereiken. Dat kan prima geschrapt worden wat ons betreft omdat er bijna nooit gebruik van wordt gemaakt. Helaas was er geen meerderheid voor te vinden.

·       De VVD-fractie heeft samen met de FNP een meerderheid voor het amendement  gekregen om evenementen met maximaal 500 mensen ook vergunningvrij te houden ipv de grens te leggen bij 200 personen zoals werd voorgesteld in de nieuwe APV.