Terugblik raadsvergadering Juni 2021

Nieuws uit de VVD-fractie juni ‘21

·       Voor de raadsvergadering van 7 juni had de VVD-fractie samen met Opsterlands Belang een motie voorbereid om de laatste invulling van 13 woningen op Loevestein 4  (Gorredijk) door te schuiven naar Loevestein 5. Redenen waren toezeggingen van een voormalig wethouder OB aan omwonende bewoners, dat er geen woningen meer bij zouden komen op Loevestein 4 en dat de grond bestemd zou zijn voor eventuele uitbreiding van de nu al te kleine ‘nieuwe ‘school op Loevestein. Uiteindelijk heeft OB zijn steun voor de motie ingetrokken. De motie kreeg te weinig steun, dus komen er nu wel woningen en heeft bij veel omwonende bewoners het vertrouwen in de politiek een forse deuk opgelopen.

·       De VVD-fractie heeft mondelinge vragen gesteld over de taakstelling van onze vrijwillige brandweerlieden, die door Europese regelgeving minder taken zouden mogen uitvoeren. Hiermee zou de structuur en inzetbaarheid van de vrijwillige brandweer in het geding komen. De burgemeester heeft toegezegd dat er gebruik zal worden gemaakt van het Europees Uitzonderingsrecht om het verschil in inzetbaarheid tussen  beroeps en vrijwillige brandweer te pareren.

·       Het college heeft bakzeil moeten halen in de erfpacht-kwestie tussen gemeente Opsterland en de Stichting Sportgebouw Kortezwaag. De VVD-fractie heeft aangedrongen om een grondig onderzoek door de Rekenkamer commissie hoe de diverse erfpacht contracten in Opsterland zijn geregeld en wat de financiële consequenties op den duur zijn.

·       De VVD-fractie heeft ingestemd met de voortgang van de energietransitie RES 1.0. Wel wijzend op het belang van innovatie om tot duurzamere oplossingen te komen. Monomestvergisting zou kunnen bijdragen aan een betere en hybride dekking van de oplopende energievraag van de samenleving.

·       De VVD-fractie heeft ingestemd met de statuten die nodig waren door de fusie van de Burgemeester Harmsma School en Singelland Drachten. Bovendien is er mede op aandringen van de VVD-fractie een intentieverklaring ingebracht voor behoud van VMBO-onderwijs in Gorredijk eo.

De VVD-fractie Wanda Geertsma en Hielke de Vries