Ingezonden brief van VVD fractie aan burgemeester over carbidschieten

Open brief VVD aan burgemeester Van Selm

Geachte burgemeester Van Selm,

Het bijzondere jaar 2020 begint aan haar laatste weken. Een jaar dat geschiedenis schrijft door de coronacrisis. In de media lezen we dat het kabinet overweegt om, met het oog op de druk in de zorg, eenmalig een vuurwerkverbod in te stellen tijdens de jaarwisseling.

De VVD-fractie in Opsterland verzoekt u als voorzitter van de P10 van plattelandsgemeenten in Nederland en algemeen lid van het bestuur van de Veiligheidsregio Frysl├ón om voor het carbidschieten een uitzondering te maken op het mogelijk aanstaande vuurwerkverbod. Carbidschieten op oudejaarsdag is een oude traditie op het platteland. Carbid valt officieel niet onder de noemer vuurwerk en zou daarom ook niet onder het vuurwerkverbod hoeven te vallen. Het is een gebeuren in de buitenlucht en kan plaats vinden binnen de geldende coronamaatregelen. Vanzelfsprekend kunnen de gemeentelijke voorwaarden ook van toepassing blijven. 

De Veiligheidsregio IJsselland heeft reeds laten weten dat het carbidschieten dit jaar mag doorgaan in haar regio, zelfs als er een landelijk vuurwerkverbod wordt aangekondigd. Het zou ons heel wat waard zijn als onder de huidige strikte regels ook deze Opsterlandse traditie van carbidschieten op oudejaarsdag doorgang kan vinden.    

Graag vernemen wij u reactie.                                                                                                                                                                                                  

Namens de VVD-fractie Opsterland,
Wanda Geertsma
Hielke de Vries