Tijd voor een Opsterlands MKB offensief!

Tijd voor een Opsterlands MKB-offensief!

 

De economische gevolgen van Corona zijn voelbaar in Opsterland. Daarom moet de gemeente Opsterland een extra koop lokaal offensief starten tijdens wintermaanden, zodat ondernemers het hoofd boven water kunnen houden.  “De decembermaand staat voor de deur en dit is een ongelooflijke belangrijke maand voor ondernemers, de hoogste tijd voor de gemeente om mee te werken aan creatieve oplossingen”, stelt Geertsma.

 

Raadslid Wanda Geertsma (VVD) stelt vragen aan het college van B&W en doet daarin een aantal voorstellen. Een van de voorstellen is om de ondernemers meer uitstallingsmogelijkheden en eventuele winkelruimte te bieden. “De 1,5-meter maatregel staat als een paal boven water, maar daardoor wordt de ruimte van winkeliers beperkt. Daarom roepen wij op om letterlijk meer ruimte voor hen te creëren”, aldus Geertsma. Door het december MKB-offensief moeten lokale ondernemers geholpen worden en meer ruimte in hun straat krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het toestaan van kraampjes in de buitenlucht, een extra kerstmarkt of andere creatieve plannen en ideeën. Dit moet eraan bijdragen dat inwoners van Opsterland op een veilige manier hun feestboodschappen kunnen doen bij de lokale ondernemer.