VVD 'op de kofje' in Opsterland

VVD ‘op de kofje’ in Opsterland


De fractie van VVD Opsterland gaat ‘op de kofje' in Opsterland. Vanaf september 2020 vergaderen de fractieleden elke maand in een ander dorp van de Gemeente Opsterland. Iedereen is welkom om vragen te stellen of zaken te bespreken. 

Fractievoorzitter Wanda Geertsma: Bereikbaar zijn voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente en weten wat er leeft in een dorp is voor ons als raadsleden heel belangrijk. We zijn uiteraard telefonisch of per mail bereikbaar, maar we merken dat mensen het soms nog wel eens lastig vinden om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Daarom komen we vanaf nu zelf naar de dorpen en inwoners toe. En we vinden het gewoon ook heel leuk om op deze manier de dorpen nog weer beter te leren kennen.

De VVD fractie vergadert op woensdag 16 september a.s. vanaf 19.30 uur in het dorpshuis in Langezwaag. Komt u langs? De koffie staat klaar!

In verband met de aangescherpte Covid-19 maatregelen, vergadert de fractie van de VVD sinds oktober 2020 weer digitaal. U bent van harte welkom om digitaal aan te schuiven bij de fractievergadering!
Meld u daarvoor aan bij een van de raadsleden (Hielke de Vries of Wanda Geertsma).