MELDPUNT voor ondernemers in Opsterland

De VVD Opsterland opent een eigen meldpunt voor alle ondernemers in Opsterland die getroffen worden door het coronavirus. 

De uitgevaardigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben tot gevolg dat veel zzp’ers geen werk meer hebben en bedrijven hun deuren gedeeltelijk of helemaal moeten sluiten. De overheid heeft allerlei regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen.

Raadslid Hielke de Vries: “De regering heeft toegezegd om de regelingen snel en laagdrempelig uit te voeren. Maar het is ook mogelijk dat ondernemers tussen wal en schip dreigen te raken. Of dat ondernemers wel financieel worden getroffen door de coronacrisis, maar geen recht op compensatie hebben. Wij willen graag in contact komen met dergelijke ondernemers. Ook algemene vragen, opmerkingen of suggesties zijn welkom.”

Neem contact op via: 

Telefoon: 06-52546609

Mail: vriesbok10@kpnmail.nl