VVD Opsterland: stel lokale belastingen voor Opsterlandse ondernemers uit!

VVD wil uitstel lokale belastingen voor Opsterlandse ondernemers


De afgelopen week zijn ook in Nederland de effecten van het coronavirus in Nederland stevig voelbaar geworden. Er zijn door de rijksoverheid verdergaande maatregelen afgekondigd in het belang van de volksgezondheid. Het is belangrijk dat deze worden nageleefd. De gezondheid van mensen staat voorop. Ook in Opsterland.

Tegelijkertijd worden de ondernemers economisch hard getroffen door deze noodzakelijke maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de zzp’ers die opdrachten verliezen en horecabedrijven en sportscholen die hun deuren moeten sluiten. De maatregelen leiden tot minder of geen inkomsten en acute liquiditeitsproblemen. Landelijk zijn er al maatregelen genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

VVD Fractievoorzitter Wanda Geertsma: “De VVD-fractie is van mening dat we ook lokaal, zoveel mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien in ieder geval mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, reclame- en toeristenbelasting). Het geven van uitstel tot betaling van deze belastingen geeft de ondernemers lucht in deze periode. We hopen van harte dat we op deze manier onze Opsterlandse ondernemers en hun medewerkers hulp kunnen bieden in deze moeilijke tijden.”

 

Vragen en voorstellen VVD Opsterland aan College van B&W:

·       Bent u het met de VVD eens dat onze lokale ondernemers door de coronamaatregelen getroffen (kunnen) worden in hun inkomsten en er daardoor bij ondernemers acute liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan?

·       Deelt u de mening van de VVD dat onze lokale ondernemers steun verdienen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen voor bestrijding van het coronavirus?

·       Afgelopen maand zijn de gemeentelijke belastingaanslagen (zoals OZB, reclame- en toeristenbelasting) op de mat gevallen bij onze ondernemers. Is het College bereid om ondernemers waar nodig enige verlichting te bieden door bijvoorbeeld uitstel van betaling te geven aan ondernemers die acute liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis, zodat ze deze moeilijke periode door kunnen komen? Dit in navolging van de Belastingdienst die voor ondernemers uitstel van BTW en andere belastingen geeft.

·       De OZB kan in termijnen betaald worden, is het College bereid dit in voorkomende gevallen ook voor de andere belastingen mogelijk te maken? En zo ja, is het College bereid de ondernemers in onze gemeente hier op de kortst mogelijke termijn proactief op te wijzen?

·       Ziet het College nog andere mogelijkheden om lokale ondernemers te ondersteunen in deze overmachtssituatie?


Gezien de urgentie vragen wij u om eerder dan de gebruikelijke termijn van vier weken antwoord te geven op onze vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de gevraagde maatregelen van hierboven.