Terugblik raadsvergadering 10 februari 2020

Nieuws van de VVD-fractie - Februari 2020   

 

·       De eerste vergadering in 2020 na het kerstreces. In deze vergadering zijn de voorgestelde leden van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit benoemd. Daarnaast zijn er regels over de privacy en persoonsgegevens en is het aanwijzingsbesluit griffier door de raad vastgesteld.

·       Het voorstel van het college om op het gemeentegebouw aan de Wetterwille in Gorredijk zonnepanelen te plaatsen, is aangenomen.

 

·       Daarnaast was er nog een stemming over de motie die bij de laatste vergadering 'gelijk' eindigde. Deze motie roept het college op om het draagvlak bij dorpsinitiatieven van de nabij omwonenden sterker te laten wegen bij besluitvorming. Wij hebben tegen gestemd, omdat we denken dat dit lastig uitvoerbaar is en tot willekeur zal leiden. Wie is nog wel direct omwonende en wie niet? Volgens ons moet iedere betrokkene en belanghebbende zijn mening kunnen geven. Reden dus om wederom tegen te stemmen, net als in de vorige vergadering. Desondanks is de motie toch (nipt) aangenomen.