Pilot Tiny Houses door motie VVD Opsterland

De gemeente Opsterland gaat in Bakkeveen en in Gorredijk starten met een proef van tiny houses. In het najaar van 2018 werd een motie van VVD-raadslid Wanda Geertsma bijna unaniem aangenomen. Zij vroeg hierin het college om de bouw van compacte eenpersoonshuisjes in de gemeente te onderzoeken. Het college van B&W laat nu weten dat Bakkeveen en Gorredijk proeflocaties worden.

In Bakkeveen wordt op uitbreidingslocatie Aylvalân een aantal tiny houses gebouwd. Na een inventarisatie van Plaatselijk Belang Bakkeveen en een werkgroep wonen blijkt dat met name starters behoefte hebben aan een betaalbare en kleine woning. In Gorredijk wil een initiatiefgroep van vijf personen een cluster van tiny houses realiseren, maar dan vooral vanwege ecologische argumenten. Zij willen vijf tot tien woningen bouwen met gezamenlijke voorzieningen. Dit zou ergens op een braakliggend terrein moeten komen.