Terugblik raadsvergadering december 2019

Nieuws van de VVD-fractie - December 2019              


  • De VVD-fractie heeft mondelinge vragen gesteld aan het begin van de raadsvergadering op 8 december. In een recent krantenartikel gaf hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp aan dat vrijwillige brandweermensen grote problemen kunnen krijgen als zij tijdens hun brandweerdienst een ongeval oplopen. De reden hiervoor is dat zij geen werknemer zijn maar vrijwilliger. Wij wilden weten hoe het zit met de vrijwillige brandweer in Opsterland. Het college reageerde dat ook zij het nieuwsbericht hadden gezien maar dat de vrijwillige brandweermensen in Opsterland (Veiligheidsregio Fryslân) wel goed zijn verzekerd bij ongeval of letsel bij het uitoefenen van hun brandweerdienst.


  • Het uitvoeringsplan Energietransitie heeft de instemming van de VVD-fractie, echter wel met een aantal opmerkingen waar nog onvoldoende zicht op is. Wij hebben vooral zorgen voor wat betreft de haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat geldt voor de financiering van de plannen, maar ook voor de inspanningen die de burger, boeren en bedrijven moeten gaan doen. De wettelijke kaders en de nationale omgevingsvisie ( NOVI) zijn nog niet volledig. De netwerkbeheerder (Liander) heeft de nodige capaciteit nog lang niet op orde. Bovendien moeten we niet in een ‘klimaatstress ‘ schieten maar wat ons betreft de tijd nemen om innovatieve oplossingen een kans te geven voor implementatie,  zoals bijv. de opslag van groene energie in de vorm van accu’s of waterstof en schone thoriumfabrieken. De VVD-fractie zal de concrete klimaatplannen van het college dan ook kritisch blijven volgen.


  • De VVD-fractie heeft samen met een paar andere partijen een motie ingediend om tijdens de inspraakperiode van het ontwerp Omgevingsvisie ‘Romte Diele‘ de provincie Fryslan te laten weten dat de raad van Opsterland pleit voor versoepeling van het vergunningstraject voor kleine windmolens, zodat energie coöperaties, dorpen en bedrijven deze molens ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. De motie werd aangenomen.


  • De verkiezingsstunt van de VVD tijdens de raadsverkiezingen in 2018 heeft een positief gevolg gekregen. Toen gingen we als VVD fractie met een auto op sleeptouw en getrokken door onszelf tegen de stroom in van het éénrichtingsverkeer in de Hoofdstraat van het Winkelcentrum Gorredijk. Mede op verzoek van de WHI hebben de VVD en nog enkele partijen een motie ingebracht wordt verzocht om met een concreet plan te komen voor het openstellen van twee richtingsverkeer in de Hoofdstraat en verandering van de parkeervoorzieningen langs de Compagnonvaart. De motie kreeg ruime instemming.


    Dit was de laatste raadsvergadering van 2019. We wensen allen hele fijne dagen en een goed uiteinde!


    Wanda Geertsma

    Hielke de Vries