Terugblik raadsvergaderingen november 2019

Nieuws uit de VVD-fractie 

November 2019

·       De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het voorstel van vogelorganisatie Sovon om in de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Smallingerland, 17356 ha aan te wijzen aan de reeds bestaande Natura 2000 gebieden in deze regio. Het plan ligt nu bij minister Schouten voor een reactie. Het college was ook niet op de hoogte maar zal deze ontwikkeling scherp volgen. De VVD-fractie is vooral bezorgd over grote gevolgen voor de boerenbedrijven in dit gebied maar ook andere bedrijvigheid en leefbaarheid in de betreffende dorpen.


·       Op een opmerking van de VVD-fractie zal het college de raad actief op de hoogte houden van de voortgang van de herstructurering van de Hoofdstraat Zuid in Gorredijk. Grootwinkelbedrijf Aldi heeft serieuze plannen om zich daar te willen vestigen. De VVD-fractie is ingenomen met deze plannen omdat hiermee het karakter van een levendige en moderne winkelstraat eer aan gaat doen.


·       In scherpe bewoordingen heeft de VVD-fractie gereageerd op de uitkomsten van de rekenkamercommissie over het verloop van de samenwerking in de OWO-gemeenten. Op vragen van de RKC werd niet gereageerd, terwijl later bleek dat deze informatie wel aanwezig was. Zo kan de raad haar controlerende taak niet uitvoeren over de voortgang van de OWO-samenwerking.

·       De VVD-fractie heeft een voorbehoud gemaakt bij het agendapunt: ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneweide in Wijnjewoude. In de bijgevoegde intentieverklaring wordt namelijk ook gesproken over de mogelijkheid van het opstarten van een biovergister van mest, om te komen tot een energieneutraal Wijnjewoude. Omwoners van de mogelijke locatie zijn vooralsnog sceptisch over de plannen, maar ook landelijke ontwikkelingen wbt de toekomst van de biovergister en de huidige mestwet, geven redenen om te twijfelen over het rendement en de wettelijke mogelijkheden van een biovergister, laat staan de geur en verkeersoverlast voor omwonenden.