Gevaarlijke Sweachterwei snel veiliger!

Meer dan 50 ongelukken in de afgelopen 15 jaar. De hoogste tijd om de Sweachsterwei/Gordyksterwei (de weg met vele bomen tussen Beetsterzwaag en Gorredijk) veiliger te maken wat de VVD fractie betreft. Wij hebben daarom bij de begrotingsbehandeling een voorstel gedaan (samen met CDA en FNP) om deze gevaarlijke weg snel aan te pakken. Het amendement is met ruime steun aangenomen.