De VVD fractie stelt vragen over de problemen rond PFAS

Grond-, weg- en waterbouwbedrijven zitten in de knel door de regels rondom deze door mensen gemaakte stoffen in grond en baggerslib.

Wij willen weten om hoeveel bedrijven het gaat en wat het college doet om ze weer aan het werk te krijgen. Ook vragen we of de gemeente als decentrale overheid een andere norm onderzoekt.

In de bijlage staan de vragen die de VVD-fractie aan het college heeft gesteld.