Terugblik raadsvergaderingen juni 2019

Nieuws van de VVD-fractie – Juni 2019 

Hielke de Vries
Wanda Geertsma 


       Mede op verzoek van de VVD-fractie gaat het college opnieuw met de ondernemersvereniging Ureterp, Plaatselijk Belang en bewoners aan de Weibuorren in Ureterp om de tafel om een betere oplossing te vinden voor te snelle verkeersstromen door de straat.


Opsterland blijft met drie andere gemeenten eigenaar van Caparis. De vier uittredende gemeenten blijven zeker nog vijf jaar diensten afnemen van Caparis. In het najaar komt een definitief voorstel van herstructurering van Caparis. De VVD-fractie heeft aangedrongen op een heldere risicoanalyse van het nieuwe Caparis voor de overblijvende gemeenten, vooral de vele gebouwen, hoofdzakelijk staand in de overblijvende gemeenten mogen geen verhoogd risico vormen. De VVD-fractie zou ook graag zien dat in de noodzakelijke statutenwijziging een grotere rol voor de gezamenlijke raden komt wbt goedkeuring jaarrekening en begroting in een gezamenlijk radenvergadering.

 

·       De VVD-fractie heeft ingestemd met de definitieve locatie Kindcentrum Beetsterzwaag en het benodigde voorbereidingskrediet. Daarvan maakt de kinderopvang voorlopig een onderdeel vanuit, mits er bij het voorstel van Definitief Ontwerp en krediet een getekend 10-jarig contract kan worden overlegd met een bedrijf die voor de kinderopvang gaat zorgen. Tevens maakt de VVD-fractie zich zorgen als de naastgelegen zendmast van 3-4G overgaat naar een 5G netwerk met een significant hogere straling.

 

·       De verantwoording 2018 kreeg dit jaar weer een goedkeurende verklaring van de accountant HZG. Kenmerkend is het grote tekort op Jeugdzorg en WMO. Ondanks dat dit in bijna alle gemeenten een probleem is moet het college volgens de VVD-fractie niet op de handen blijven zitten maar korte termijn met adequate oplossingen komen om in de aankomende herfst een sluitende begroting 2020 te kunnen voorleggen aan de raad.