Terugblik raadsvergadering 13 mei 2019

Nieuws van de VVD-fractie – April 2019 

Hielke de Vries
Wanda Geertsma 


Verkiezing Europees Parlement

 Bij de verkiezingen van een nieuw Europees Parlement is in Opsterland 1555 keer op de VVD gestemd. De VVD-kandidaat Jan Huitema uit Makkinga kreeg 1060 stemmen en lijsttrekker Azmani 323 stemmen in Opsterland. Daarmee was de VVD de tweede partij na de PvdA.

Rekenkameronderzoek subsidies cultuurpromotie

De VVD fractie heeft ingestemd met een amendement om bij het Rekenkamer-rapport een aanbeveling aan te vullen: “ Met als oogmerk een betere balans aan te brengen tussen de kosten van subsidieverstrekking en de uitvoeringskosten.” De VVD fractie heeft bepleit dat middels steekproeven te doen om te hoge uitvoeringskosten te voorkomen tov het subsidiebedrag. 

Verklaringen  van  geen bedenkingen vestiging zorginstelling & herinrichting Klein Groningen
Bij de agendapunten 5 en 6 kon de VVD-fractie akkoord gaan met de verklaring van geen bedenkingen bij het vestigen van een zorginstelling in twee woonzorgunits in Nij Beets en voor de herinrichting van de voormalige zuivelfabriek in Wijnjewoude.