Verslag - Politiek Café VVD Opsterland

Verslag van het Politiek Cafe VVD Opsterland op 11 april 2019


Donderdagavond 11 april organiseerde de VVD Opsterland een politiek café in Gorredijk.


Onder leiding van oud - Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas gingen Europarlementariër Jan Huitema (Makkinga) en Provinciaal Statenlid Marten Dijkstra (Aldeboarn) met het publiek in gesprek over de landbouw, de veenweide-problematiek en duurzame energie.

Door de vele vragen werd het een interessante avond waarin een veelheid van onderwerpen de revue passeerde; van de huidige besluitvorming in Brussel over de landbouw en tot aan de plannen waar Jan Huitema zich in zijn nieuwe periode als Europarlementariër sterk voor wil maken. Van zonnepanelen op weilanden en daken, tot aan de Brexit en het zoeken naar evenwicht tussen soevereiniteit van de lidstaten en op Europees niveau samenwerken.

Marten Dijkstra ging in op de problematiek van het veenweidegebied en gaf uitleg over het verschil in veendikten, de technische mogelijkheden voor maatwerk en de waterstand.

Na afloop van het inhoudelijke programma waren de aanwezigen het unaniem eens over de opzet van de avond; zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.