In memoriam Foppe Nieuwenhuis

In memoriam Foppe Nieuwenhuis

Op 27 februari 2019 is Foppe Nieuwenhuis overleden, woonachtig in Olderberkoop. Foppe is in 1980, toen hij nog in Smilde woonde, aldaar namens de VVD in de gemeenteraad gekozen. In 1994 verhuisde het gezin Nieuwenhuis naar Beetsterzwaag en werd Foppe in Opsterland weer namens de VVD tot raadslid gekozen.  

Naast zijn gezin en werk als ambtenaar bij Rijkswaterstaat heeft Foppe veel tijd besteed en inzet getoond om de liberale standpunten in de raad te verdedigen. Eigen levenservaring had Foppe op het liberale denken gezet. De armoedige en gevaarlijke omstandigheden in zijn geboortejaar 1943 hebben Foppe er toe gebracht om het beste uit zichzelf te halen en de kansen op te pakken die hij kreeg. Liberaal denken en handelen en rekening houden met mensen die niet alle kansen krijgen of kunnen benutten. Na 26 jaar raadslidmaatschap voor de VVD is Foppe in 2006 gestopt met het raadswerk. Na zijn afscheid ontving hij een Koninklijke Onderscheiding voor zijn grote inzet voor de Opsterlandse Mienskip in het algemeen en voor de VVD Opsterland in het bijzonder.

Wij zijn Foppe zeer erkentelijk voor zijn inzet en wensen de familie Nieuwenhuis heel veel sterkte. 


Namens de VVD-fractie,

Hielke de Vries

Wanda Geertsma