Schriftelijke vragen over de taaleis en tegenprestatie bijstand

De VVD-fractie heeft het college vragen gesteld over de taaleis en tegenprestatie van mensen in de bijstand. Aanleiding is een onderzoek van staatssecretaris Van Ark waaruit blijkt dat gemeenten de taaleis en tegenprestatie bij het uitbetalen van bijstandsuitkeringen op grote schaal negeren. 

De VVD Opsterland vindt dat het belangrijk dat alle inwoners meedoen in de samenleving. Het spreken van de Nederlandse taal is daarvoor een onmisbare basis. Net als het naar mogelijkheden meedoen en bijdragen aan de maatschappij. Wij vinden het onacceptabel dat mensen onnodig aan de kant blijven staan. 

Het college heeft in haar coalitieakkoord zelf uitgesproken dat er een nog grotere tegenprestatie wordt gevraagd van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Niet aan het werk betekent minimaal 4 uur vrijwilligerswerk verrichten en bij onwil worden sancties opgelegd. Wij willen graag weten of het college hier momenteel al actie op onderneemt en wat de resultaten zijn.