Nieuws uit de VVD-fractie Juni 2018

Nieuws uit de VVD-fractie

  • De VVD-fractie onderschrijft de urgentieverklaring voor statushouders, maar vinden ook dat er , zoals er in de woonvisie ook is vastgelegd , voldoende (huur)woningen beschikbaar moeten blijven voor andere doelgroepen (met lage inkomens) zonder een hele lange wachttijd. Met name op het moment dat de instroom van statushouders stijgt zal de wachttijd voor deze doelgroepen ook langer worden. De VVD-fractie vindt dat het college in een dergelijke situatie het initiatief neemt om op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte voor statushouders.
  • De VVD-fractie is gematigd positief over het nieuwe Coalitieakkoord(CA) van Opsterlands Belang , PvdA en Christen Unie. De intense van het CA is dat het geen dichtgetimmerd akkoord is maar duaal en de oppositie ook ruimte krijgt om actief mee kan denken over de te volgen koers. Het klimaat krijgt  veel aandacht in het CA. De VVD-fractie is van mening dat er een plan moet komen om de klimaatdoelen in 2050 te hebben gerealiseerd. Alleen met zon-en wind energie lukt dat niet en er zal dan ook met innovatieve middelen , zoals thorium en/of kernfusie, het enorme energievraagstuk moeten worden opgelost. Hier liggen kansen voor onze ondernemers om ook met kleine innovatieve oplossingen te komen.  De VVD-fractie zal haar liberale inbreng  de komende vier jaar laten gelden bij de tot stand komen het gemeentelijk beleid in Opsterland.

De VVD-fractie,

Fv Hielke de Vries

Wanda Geertsma