Nieuws uit de VVD-fractie Mei 2018

Nieuws uit de VVD-fractie.

  • De VVD-fractie had vragen over het bericht dat Baarsma Wijnhandel met 35 werknemers zou vertrekken uit Gorredijk. Het college antwoorde dat het alleen kantoorpersoneel betreft en dat de opslag en verwerking wel op de vestiging aan de Badweg blijft. Overigens zijn er de laatste jaren een paar honderd arbeidsplaatsen bij gekomen in de gemeente Opsterland. Het college probeert met regelmatige bedrijfsbezoeken , conform het economisch beleidsplan, de contacten warm te houden om in te kunnen spelen op een goed ondernemersklimaat in Opsterland.
  • De VVD-fractie heeft een verzoek gedaan aan de agenderingscommissie om de brief van dhr. Kooi en De Glee en de reacties daarop met het college te bespreken. In de brief wordt voorgesteld om de positionering van de ‘nieuwe Skans’ een zichtlocatie te geven in het project MFA Gorredijk. De VVD respecteert het raadsbesluit van 15 januari jl. , maar binnen het besluit zou een betere positionering van de nieuwe Skans , tegemoet komen aan de wensen van de vele gebruikers en bezoekers van de Skans.
  • De doelstellingen van het Uitvoeringsplan Cultuureducatie Opsterland worden door de VVD-fractie onderschreven. Echter de huidige positie van cultuuraanbieder Ateliers Majeur zou volgens de VVD de liberalisering van het cultuuraanbod op de scholen kunnen gijzelen. Daarmee zouden de doelstellingen in het uitvoeringsplan wel eens niet gehaald kunnen worden. Met de toezegging van het college daarop scherp toe te zien en de jaarlijkse evaluatie , heeft  de VVD-fractie uiteindelijk ingestemd met het raadsvoorstel.

 

De VVD-fractie,

Fv. Hielke de Vries