VVD Opsterland ledenbrief

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. , blijft de VVD-fractie in Opsterland zijn 2 zetels in de raad behouden. Ondanks de winst van aantal kiezers was dat niet genoeg voor de gehoopte derde zetel. Het VVD-campagneteam heeft met diverse acties aandacht gevraagd voor onze standpunten, door onder andere te canvassen en flyeren , te adverteren in de regiokrant SA en de Woudklank en door de ondernemers- en boerenbrief rond te brengen in Opsterland. De VVD kreeg 1330 stemmen , 58 meer dan vier jaar geleden. De opkomst was iets lager met 57.9%. 

Bijzonder was de uitslag te noemen voor Wanda Geertsma die als nummer 5 op de kieslijst voor de VVD, met 166 voorkeurstemmen , volgens de kieswet recht had op een plek in de raad. Helaas moest dat ten koste gaan van onze nummer 2 op de kieslijst Eduward Post. Het feit dat er een brede discussie in de media is gevoerd dat er te weinig  vrouwen in het bedrijfsleven en in de politiek, op hoge posities zijn te vinden heeft waarschijnlijk menig kiezer ertoe gebracht de stem op een vrouw uit te brengen. Bij twee andere partijen in de Opsterlandse raad zijn ook twee vrouwen met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Voor Wanda een felicitatie voor haar plek in de raad van Opsterland namens de VVD. Voor Eduward een terechte teleurstelling , maar gezien zijn ambities in de politiek, komt zijn kans ter zijner tijd vast nog wel. De uitslag van het referendum Wiv (Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten) is dat er een meerderheid van de kiezers tegen de Wiv heeft gestemd in Opsterland.

Namens de VVD-fractie,

Fv. Hielke de Vries