De tien punten van de VVD Opsterland

Het is nog maar een paar dagen tot aan de verkiezingen, om u te helpen in het maken van een juiste keuze hebben wij ons programma nog eens kort samengevat in 10 punten met een kleine toelichting.

De VVD zet zich in voor alle inwoners van Opsterland!  

 

  1. Meer werkgelegenheid: iedereen in Opsterland aan het werk

Wij vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten voor het creëren van meer werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de A7 zone en door het stimuleren van ondernemerschap binnen de gemeente. Werk is de beste remedie tegen armoede, maar de gemeente moet ook inwoners ondersteunen die buiten hun schuld hun baan verliezen of niet in staat zijn om te werken. Wij vinden het belangrijk dat iemand die van uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Werken moet lonen.

  1. Een betaalbaar huis voor iedereen

De beschikbaarheid van woningen is onvoldoende. Wij zetten ons ervoor in dat er meer koopwoningen en betaalbare huurwoningen komen voor starters, zodat jongeren zich in onze gemeente kunnen vestigen. Maar ook doorstromers moeten voldoende kansen houden op een woning en levensbestendig wonen moet door de gemeente worden gestimuleerd. De gemeente kan daar onder andere voor zorgen door voldoende kavels ter beschikking te stellen voor marktconforme prijzen. Daarnaast vinden wij de innovatieve woonvorm van ‘Tiny Houses’ een goede aanvulling op het huidig woningbestand, doordat zij betaalbaar, flexibel en duurzaam zijn. De VVD Opsterland vindt dat deze mogelijk niet mag worden beperkt door wet- en regelgeving en actief door de gemeente moeten worden onderzocht.

  1. Goed onderwijs en voldoende voorzieningen voor onze kinderen

Wij vinden dat ieder kind in de gemeente recht heeft op goed onderwijs in een veilige onderwijsomgeving. Dat betekent een school waar kinderen zich prettig voelen, waar pesten wordt aangepakt en waar kinderen vanuit talentontwikkeling al op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek-, cultuur- en techniekonderwijs. Maar we vinden het ook belangrijk dat er voldoende andere voorzieningen zijn, zoals sportgelegenheden.    

  1. Verhoog de dorpsbudgetten en geef de dorpen zelf de regie

De VVD Opsterland vindt dat er meer gemeentelijk budget naar de dorpen moet worden overgeheveld. Geef de dorpen zelf de regie, zodat zij (binnen kaders) zelf mogen beslissen, dat scheelt tijd, geld en inzet van ambtenaren.

  1. De veiligste gemeente van het Noorden

Wij willen ervoor zorgen dat Opsterland de veiligste gemeente van Friesland wordt, onder andere door het inzetten van zichtbare wijkagenten. Maar ook door een gemeente die initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp groepen stimuleert. De politie grijpt in als er sprake is van overlast en zorgt dat de daders de schade volledig vergoeden.

  1. Goede zorg dichtbij

Wij vinden het van levensbelang dat hulpverleners snel onze dorpen en het buitengebied kunnen bereiken. Hulpverleners moeten ongestoord hun werk kunnen doen en de gemeente en politie moet hard optreden tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Voor minder acute zorg vinden wij dat iedereen de zorg moet krijgen die bij hem of haar past. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.

 

  1. Stimuleer en waardeer de (agrarische) ondernemers

(Agrarische) ondernemers  zijn onmisbaar voor een gezonde, economische toekomst in onze gemeente. Wij zien hen investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken en zij zijn de banenmotor van de gemeente. De gemeente dient dit te stimuleren door de (agrarische) ondernemers de ruimte te geven en belemmerende regelgeving op te heffen. Dat betekent in ieder geval dat de (agrarische) ondernemer niet meer wordt belemmert door gedetailleerde regels, vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures.

  1. Veilige wegen en een goed bereikbaar buitengebied

In de huidige tijd is het belangrijk dat de wegen veilig zijn en dat iedereen in de gemeente goed bereikbaar is, zowel via de stenen als digitale weg. Daarom wordt het volgens ons de hoogste tijd dat het buitengebied wordt aangesloten op glasvezel en dat smalle wegen worden verbreed met graskeien om de veiligheid en bereikbaarheid van het buitengebied te verbeteren.

  1. Verantwoord investeren in het klimaat

Wij vinden dat we als gemeente ook ons steentje moeten bijdragen om de CO2-uitstoot te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. We dagen de gemeente uit hierin zelf als organisatie het goede voorbeeld te geven en om initiatieven van onze inwoners te steunen en stimuleren. Bij het uitvoeren willen we wel oog houden voor onze inwoners: huizenbezitters, boeren en ondernemers.

  1. Gewoon doen in het College van B&W

Wij zijn er klaar voor om deel te nemen aan het College van B&W, zodat we bovenstaande punten voor u kunnen realiseren. Want uiteindelijk moet je het gewoon doen!

Stemt u ook nu op ons, zoals bij de 2e kamer verkiezingen vorig jaar toen de VVD de meeste stemmen kreeg in Opsterland?

 

Stem VVD Opsterland: kies voor doen!