Nieuws uit de VVD fractie - 9-10-2017

  • Voor de VVD-fractie is het college van B&W er niet ingeslaagd om de motie van 3-07-'17 (mede ondersteund door de VVD) voor 1 septeber tot uitvoer te brengen. In deze motie werd het college opgeroepen om met de De Skans/MFA , nieuwe basisschool Trimbeets en een meerjaren inverstering in de BHS en de gemeente ,om een plan-overeenkomst met een financiële haalbaarheid . Ondanks dat er wel een 'letter of intent' met de stakeholders is, is er geen financiële uitwerking van de overeenkomst welke wel een uitdrukkelijke voorwaarde was van de motie van 3-07-'17. Derhalve beschouwd de VVD-fractie dat het college van B&W met een nieuw plan moet komen waar de huidige Skans wordt opgeknapt ( ook een breed gedragen wens van Gorredijk) , de sport wordt geconcentreed op Kortezwaag, een nieuwe basisschool op de locatie Trimbeets en een meerjaren nieuw/verbouw-plan voor de BHS.
  • De VVD-fractie heeft aandacht gevraagd voor de recente gevallen van grote branden bij veehouderij/agrarische -bedrijven. Is er voldoende kennis bij de brandweer over dit type van branden wbt preventie en adequate bestrijding en is er altijd voldoende bluswater aanwezig.
  • Het nieuwe dekkingsplan van de brandweer in Friesland pakt voor de gemeente Opsterland goed uit wbt spreiding en beschikbaarheid van de brandweer.
  • Het initiatief van het dorp Wijnjewoude om een zonne-energiepark aan te leggen om in de toekomst energieneutraal te worden, stuit voor alsnog op de wettelijke haalbaarheid. De VVD-fractie vindt ook dat de criteria van draagvlak en participatie goed moeten worden beschreven. Voorts zou het wenselijk zijn dat dergelijke initiatieven ook moeten aangeven hoe de energie tijdelijk kan worden opgeslagen om zo ook een hoog werkelijk energie-rendement te realiseren.
  • De CBS De Librije te Gorredijk krijgt van de raad een extra krediet voor vernieuwbouw van de christelijke basisschool. Door de sterk gestegen bouwkosten zijn de huidige normbedragen onvoldoende gebleken. De VVD-fractie vindt dat in het vervolg net zoals in meerdere gevallen in Opsterland al is gebeurd te streven naar het 'brede school' -model. In het nieuwe Íntegraal Huisvestings Plan ( IHP) zal ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de school -grootte ivm krimp van de bevolking en de betaalbaarheid van nieuwbouw.
  • De VVD-fractie heeft de agendacommissie gevraagd om de perikelen rond de natuurcompensatie van het Polderhaadkanaal (PHK) te Nij Beets op de agenda te zetten in een aanstaande raadsvergadering. Recente uitspraken van de rechtbank over de kwestie zijn steeds in het nadeel gebleken van de gemeente Opsterland. De VVD wil in een openbare vergadering met het college van B&W weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de kwestie zo uit de hand dreigt te lopen met als mogelijk gevolg dat de openstelling van het PHK in gevaar komt.

Namens de VVD-fractie,

fv. Hielke de Vries