De VVD afdelingen van Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland smelten samen tot VVD Netwerk Zuidoost Friesland.

Modernisering partijstructuur

 

Het aangenomen voorstel van het VVD Hoofdbestuur om te komen tot een open en toegankelijke partij met een krachtige en slagvaardige organisatie is de aanleiding geweest voor de vier afdelingen om verkennende gesprekken aan te gaan. Uitgangspunt van

de modernisering van de partijstructuur is dat ieder lid en ieder liberaaldenkende in Nederland toegang gaat krijgen, fysiek en digitaal, tot activiteiten van de VVD.

 

Bundeling van krachten op bestuurlijk niveau

 

Door de huidige kleine VVD-afdelingen om te vormen naar zogenoemde Lokale Netwerken bestaande uit minimaal 120 leden, komt er menskracht vrij om zich lokaal meer te richten op liberaal denkenden, Maar ook voor activiteiten binnen de huidige gemeenten, zoals fractie-ondersteuning en campagne-activiteiten, komt meer ruimte.

 

De VVD gaat met zijn tijd mee

 

Na het besluit om tot hervorming van de partijstructuur, genomen door de leden tijdens het najaarscongres op 28 november 2015, hebben de vier afdelingen de handen ineen geslagen. Al snel ontstond er een enthousiasme. Behalve de hierboven genoemde voordelen is ook kennis en ervaring delen als waardevol aangemerkt. Het samenvloeien van de vier kleine afdelingen tot een groter netwerk is per 1 december 2016 een feit geworden.