Nieuws uit de VVD-fractie 12-07-2016

·      De VVD heeft ingestemd met het Integraal Huisvestings Plan ( IHP) voor de periode 2015-2016. Er wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkeling waardoor er wellicht scholen te weinig leerlingen krijgen. Tevens is er een renovatie/nieuwbouw van de Burgemeester Harmsma school in de berekeningen mee genomen. Het jaarlijkse budget wordt met €30.000,- cumulatief verhoogd om de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting,  op peil te houden. De VVD staat achter het voorstel om de IHP per raadsperiode te actualiseren ivm. de vele onzekere factoren.

·      De verantwoording 2015 heeft de waardering van ‘Oordeelonthouding’  gekregen van de accountant PWC. Dit heeft verband met de vele onzekerheden veroorzaakt door de mega-transitie van de drie Decentralisaties ( Jeugdzorg, WMO/AWBZ en  Participatiewet) . Voor het jaar 2016 zal de controle op uitgaven in het sociaal domein op orde dienen te zijn. Met de aanschaf van het nieuwe Pink ict-systeem en de gezamenlijke backoffice OWO zal het niet aan het “ ark” kunnen liggen. De VVD maakt zich zorgen over de sterk afgenomen reserves van Opsterland. Dat is niet erg in een tijd van recessie maar nu die voorbij is moeten de ‘vleespotten’ weer gevuld worden.

·      De laatste tijd komen er vaak berichten in het nieuws dat er grote onderbezetting is in de noodopvang locatie voor vluchtelingen in Nederland. Door Europees beleid worden vluchtelingen opgevangen in kampen in de regio  ( Turkije , Jordanië etc.) In de perspectiefbrief van het college werd  een werkbudget  van €75.000,- gevraagd voor een goed communicatie  en participatieproces in verband met de plannen voor de komst van AZC in Opsterland . De VVD heeft aangedrongen om de plannen voor een AZC in Opsterland stop te zetten om onnodige leegstand en onrust bij de bevolking te voorkomen. ( Up-date: Inmiddels heeft het college besloten om de plannen voor een AZC in Opsterland stop te zetten !!!!)

·      Bij het verkopen van de aandelen Enexis ( nutsvoorziening)  zou de VVD de gelden die overblijven na de verkoop, het nodig vinden deze te reserveren voor de noodzakelijke aanleg van glasvezel in de zogenaamde ‘witte gebieden’ ( buitengebieden) van Opsterland. Glasvezel is voor de vele ( agrarische ) bedrijven en particulieren op het platteland steeds vaker van een cruciaal belang.

     De VVD-fractie wenst iedereen een plezierige  en zonnige vakantie toe.