Nieuws uit de VVD-fractie 21-06-2016


 

·      De VVD heeft ingestemd met het raadsvoorstel om over te stappen en te investeren in het backoffice project ‘Pink’. In de bestuursovereenkomst OWO 2015 is afgesproken om in de samenwerking te komen tot één ICT-systeem voor de backoffice Sociaal Domein .

·      De VVD vindt dat deze investering past om te komen tot een efficiënt werkende organisatie in OWO:

1.     Kwaliteitsverbetering

2.     Minder kostendoor krachtenbundeling en schaalvoordelen.

3.     De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie verminderd.

4.     De dienstverlening en klantvriendelijkheid optimaliseerd.

·      Op vragen van de VVD heeft de wethouder bevestigd dat de privacybescherming van de cliënten met het nieuwe systeem gewaarborgd zijn.

·      De VVD-fractie vindt dat de gemeente Opsterland met deze investering bevestigd de wil om de verder gaande samenwerking in OWO inhoud te geven en dat graag zou uitbreiden met de gemeente Heerenveen en Smallingerland. Voor het sociaal domein zou een samenwerking van landelijk en stedelijk gebied , de meeste kansen bieden voor jeugdzorg, WMO en werkgelegenheid in Zuid Oost Fryslân.

·      De VVD heeft afkeurend gereageerd op een motie van Opsterlands Belang die wettelijk gezien niet eens uitvoerbaar bleek. In de motie werd het college verzocht om mobiele operatoren ( Vodafone) een vergunning te weigeren als de zendmast niet op een elektriciteitsmast kon worden geplaatst. Saillant detail is dat OB indertijd in de bestemmingplannen heeft laten opnemen dat zendmasten vlakbij dorpen geplaatst konden worden.