Een Nije Dei

Dit is de titel van een lied van de Fryske popgroep De Kast eind jaren ’90. Deze titel lijkt mij ook van toepassing voor de Opsterlandse politiek. Meer dan een half jaar waren er krantenkoppen te lezen over belangenverstrengeling en integriteit-kwesties in Opsterland. Op 29 maart jl. is er een raadsoordeel geweest en dat is het dan ook. Allemaal verliezers en een verschoven meerderheid in de raad.

Na een maand zijn de ergste stofwolken weer gedaald en wordt het zicht op de “Nije Dei” weer helder. En zo moet het ook. Raad en college van B&W zullen de schouders er onder moeten zetten om het gekreukte aanzien van de politiek in Opsterland weer op te vijzelen. De   VVD-fractie wil graag in de toekomst kijken en zal niet anders dan dat zij in het verleden heeft gedaan door een liberale bril kijken naar het algemeen belang. Er liggen nog interessante vraagstukken op de plank die op korte termijn al een oordeel van de raad vraagt. De gemeentelijke samenwerking in OWO-verband met Heerenveen en/of Smallingerland komt in een cruciale fase. Blijft het OWO-verband overeind en welke vervolgstappen zullen moeten worden gezet.

Opsterland is in “Code Oranje” belandt wat betreft haar financiële situatie. Jarenlang zijn de OZB-tarieven laag gehouden ten koste van het ‘eigen vermogen’. Dat is nu niet meer mogelijk. De buffers in het eigen vermogen die er nog is, zijn minimaal om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Vorig jaar hebben de coalitiepartijen OB, CDA, CU en D66 het OZB- tarief al fors moeten verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Bijvoorbeeld wegenonderhoud en het terugkerend bermonderhoud ( motie VVD), zijn al uit bezuinigd en dat geldt voor meer taken van de gemeente. Efficiënter werken door meer te gaan samenwerken evenals de inhuur van dure adviesbureaus te beperken kan voorkomen dat de belastingtarieven niet onnodig hoeven te stijgen.

Een andere lastig vraagstuk is de druk van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, om in Opsterland een mogelijke locatie aan te wijzen voor huisvesting van asielzoekers (AZC). Daar spelen, volgens de VVD-fractie, vooral draagvlak onder de bewoners in de naaste regio, veiligheidsrisico’s, communicatie en voldoende tijd om tot een weloverwogen oordeel te komen, een uiterst belangrijke rol.

Het college van B&W komt binnenkort met het geactualiseerd Integraal Huisvestings Plan voor, onder andere, de scholen in Opsterland. De privatisering van sportcomplexen, glasvezel voor snel internet in Opsterland, allemaal vraagstukken waar de VVD-fractie in Opsterland graag haar constructieve liberale mening in de discussie brengt en zich niet zal laten leiden door de verhouding coalitie versus oppositie.

De opening van dit artikel begon met de titel “Een Nije Dei”. De VVD-fractie kijkt uit naar de discussie in de raad als bovengenoemde zaken op de agenda staan. U kunt de meningen en standpunten van ons maandelijks volgen op de VVD Opsterland-website.

Namens de VVD-fractie,

Fv. Hielke de Vries

Langezwaag